Opis

Na początku XVI wieku miasto było obwarowane murem obronnym i fosą. Mury miały grubość około 2,6 m. Posiadały kilka baszt oraz trzy bramy. Układ urbanistyczny miasta zachował się w swej zasadniczej części taki sam jak w średniowieczu. Rynek posiada zwartą zabudowę pochodzącą z XVIII-XIX wieku. Szczególnie cenne pod względem zabytkowym są pierzeje: północna i wschodnia. Domy posiadają elewacje późnobarokowe, klasycystyczne i klasycyzujące. Pod rynkiem całym starym miastem rozciąga się sieć drążonych w lessie lochów typu korytarzowego i komorowego, w trzech a niekiedy w pięciu kondygnacjach.

Po upadku Powstania Listopadowego władze gubernialne wydały nakaz by pracownicy krasnostawskiego Magistratu, spowodowali zasadzenie drzew w parku. Miały one dawać cień dla spacerujących w święta carskich oficerów i urzędników z rodzinami.  Na cześć cara Aleksandra II park nazwano Placem Aleksandryjskim.

Otoczony kamienicami rynek miejski był wybrukowanym placem na którym wojsko urządzało musztry paradne. W centralnym miejscu rynku stał ratusz, którego fundamenty pozostały po dzień dzisiejszy. Drugim ważnym budynkiem o podobnym do ratusza charakterze był Dom Sejmikowy, znajdujący się przy rynku. W czasie walk w latach 1914 – 1915 r. co najmniej połowa zabudowań w rynku została zniszczona a w tym ratusz i budynek sejmikowy odbudowany w 1923 r.

W 1916 r. austriackie władze okupacyjne powołały w Krasnymstawie pierwszą radę miejską. Urzędowała ona w kamienicy na rogu obecnej ul. Poniatowskiego i Placu 3 Maja, gdzie czasowo ulokowano siedzibę - magistrat miasta. Radni spośród siebie wybierali burmistrza miasta i jego zastępcę. Rada zajmowała się rozwiązywaniem spraw ludności miasta, funkcjonowaniem instytucji podległych pod magistrat oraz przedkładała postulaty do władz okupacyjnych głównie o pomoc dla mieszkańców.

W 1919 r. Rynek Miejski został nazwany Placem 3 Maja na pamięć wydarzeń z 1917 r., kiedy to odbyła się tu ogromna manifestacja ku czci ogłoszenia Konstytucji z 3 maja 1791 r.

W Krasnymstawie urodził się jeden z najwybitniejszych grafików polskich XIX w. Antoni Oleszczyński. Na ścianie jednej z odrestaurowanych kamienic przy parku, można zauważyć tablicę pamiątkową poświęconą jemu. Był on związany z Krasnymstawem, gdzie urodził się pod koniec XVIII wieku. Żył w latach 1794 – 1879, z czego ponad 50 lat przebywał  we Francji. Jako emigrant bardzo tęsknił za Polską, do której nigdy nie powrócił. Był uzdolnionym grafikiem, pozostawił po sobie wiele pamiątek, których skromną część ma w posiadaniu Muzeum Regionalne w Krasnymstawie. Obecnie posiada ono kolekcję stalorytów Antoniego Oleszczyńskiego liczącą ponad 200 pozycji, w tym egzemplarze z własnoręcznym opisem autora.

W 2008 roku przeprowadzono renowację rynku miejskiego.

Informacje

  • Nazwa Rynek Miejski
  • Lokalizacja plac 3 Maja, 22-300 Krasnystaw
BOOK NOW

Ułatwienia

Obostrzenia

Więcej ciekawych miejsc

Pomniki i Rzeźby

Dworek Starościński

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie

Krasnostawski Dom Kultury