Opis

Obiekty zajmowane obecnie przez sale wystawowe Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie niegdyś były częścią dużego kompleksu klasztornego w którym rezydowali jezuici. Kolegium pojezuickie wzniesiono w latach 1695 – 1741 jednocześnie z kościołem, tworząc obszerny czworobok z dziedzińcem wewnątrz. Do Krasnegostawu Jezuici sprowadzeni zostali z inicjatywy biskupa chełmskiego, Stanisława Święcickiego..

Inwestycję budowy kolegium, z większymi lub mniejszymi problemami, prowadzono do roku 1704, kiedy to, podczas wielkiej wojny północnej, Krasnystaw został zajęty przez szweckie wojska pod dowództwem gen. Stenbocka. Wydaje on rozkazy dewastacji i podpaleń miasta w tym budowanego kolegium. W 1708 r. położony został kamień węgielny pod nowe kolegium i rozpoczęto prace budowlane. Dopiero po ustaniu wojen i grabieży w 1717 r. do prac remontowych i budowlanych przy rezydencji i szkołach przystąpiono z większą intensywnością. W 1720 r. dotychczasową rezydencję podniesiono do rangi kolegium.

W pierwszej połowie XVIII wieku przebywał w nim przez wiele lat jeden szczególnie uzdolniony i pracowity zakonnik - Kasper Niesiecki. Jego pasją było zbieranie informacji o polskich rodach szlacheckich i magnackich. Efektem jego mozolnej ponad 20 letnich pracy naukowej stało się cztero-tomowe dzieło, którego skrócona nazwa brzmi  „Korona Polska”. Obecnie to dzieło jest podstawą do prac heraldycznych.

Krasnostawskie kolegium zakończyło działalność w roku 1773 po likwidacji zakonu jezuitów przez papieża Klemensa IV. Po kasacie zakonu wszystkie placówki przeszły na własność Skarbu Państwa i miały zostać przeznaczone na kształcenie i wychowanie młodzieży.

Po przejęciu gmachu kolegium przez Komisję Edukacji Narodowej założono w nim trzyklasową szkołę. Kościół został  zamieniony w 1776 r. na kościół katedralny i przejęty przez biskupa chełmskiego.

W 1780 r. w wyniku kłopotów finansowych władze KEN przekazały biskupowi chełmskiemu budynki pojezuickie, który to w roku następnym scedował wszystkie prawa własnościowe na kapitułę. W rękach biskupa zostały jedynie dwa domy murowane, z których jeden stojący tuż przy kościele nazywany jest odtąd pałacykiem biskupim.

W 1811 roku władze wojskowe w dawnym kolegium ulokowały szpital wojskowy. W okresie międzywojennym (1918-1939) w skrzydle zachodnim kolegium znajdowało się kino, resztę obiektu zamieszkiwały rodziny wojskowych. W czasie okupacji niemieckiej podczas II Wojny Światowej stacjonował tutaj garnizon niemiecki. W 1943 r. liczył on około 700 żołnierzy, ponieważ stacjonował tu batalion żołnierzy czekających na skierowanie na front po wyleczeniu ran.

Po drugiej wojnie światowej do budynku dawnego kolegium wprowadzono urzędy miejskie, utworzono mieszkania i magazyny żywnościowe.

Od 1958 roku część piętra w skrzydle środkowym i sala biblioteczna przystosowane zostały do celów muzealnych. Inicjatorem utworzenia muzeum był Józef Nikodem Kłosowski, który w 1930 r. na łamach "Wsi krasnostawskiej" rozpoczął akcję gromadzenia eksponatów. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Muzeum powstałego w 1954 r. został Zygmunt Tokarzewski - nauczyciel plastyki, regionalista, żołnierz AK.

Muzeum posiada blisko 13 000 eksponatów z dziedziny archeologii, historii, numizmatyki, etnografii, chmielarstwa i piwowarstwa oraz sztuki dawnej i sakralnej. W muzeum można między innymi zejść do odremontowanych podziemi stanowiących namiastkę dawnego systemu istniejących pod miastem lochów i korytarzy, a także obejrzeć pozostały kawałek średniowiecznych murów miejskich. W jednym z pomieszczeń (dawnym refektarzu) znajdują się rokokowe freski z I poł. XVIII w. W 1973 r. rozpoczęto gromadzenie księgozbioru fachowego, co doprowadziło do utworzenia biblioteki muzealnej, liczącej obecnie ponad 6 000 woluminów.

Od dnia 2 sierpnia 2006 r. do 30 kwietnia 2008 roku w budynku kolegium przeprowadzono remonty wraz z odtworzeniem pierwotnego kształtu dachów kolegium. W trakcie prac przeprowadzono rozbiórkę wszystkich wtórnych elementów i ścianek działowych istniejących w każdym z pomieszczeń lokatorskich. Przywrócono poziom terenu w obrębie wirydarza i murów zewnętrznych.

Od 2008 r. oprócz muzeum mieści się tutaj również  Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Młodzieżowy Dom Kultury.

www.muzeumkrasnystaw.pl

wirtualnezwiedzanie.muzeumkrasnystaw.pl

Informacje

  • Nazwa Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
  • Lokalizacja Piłsudskiego 5A, 22-300 Krasnystaw
BOOK NOW

Ułatwienia

Obostrzenia

Więcej ciekawych miejsc

Pomniki i Rzeźby

Dworek Starościński

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie

Krasnostawski Dom Kultury