Opis

Uważany jest za największy zamek w Polsce, wzniesiony po wschodniej stronie Wisły. Zbudowany i rozbudowywany w końcu XVI wieku przez Pawła Orzechowskiego herbu Rogala, podkomorzego chełmskiego, na miejscu dawnej siedziby rodowej Krupskich. Rozbudowany w latach 1604 – 1608.  W rękach Orzechowskich do 1644 roku. Zamek usytuowany na platformie zbliżonej do prostokąta. Zespół złożony z zamku właściwego i tworzącego z nim zamknięty obwód warowny podzamcza. Murowany z kamienia i cegły. Założony na planie zbliżonym do kwadratu. Zamek właściwy usytuowany w części zachodniej, oddzielony wewnętrzną fosą, włączony w obwód murów obronnych z bastejami na narożnikach północno - wschodnim i południowym. Na terenie podzamcza usytuowany niegdyś dziedziniec gospodarczy z budynkami oraz głównym wjazdem od strony północno-wschodniej ze zwodzonym mostem i bramą. Zamek uległ zniszczeniu w latach 1648 - 1660r. w czasie najazdu kozackiego i potopu szweckiego. Od drugiej połowy XVIII wieku zamek jest w ruinie.

Informacje

  • Nazwa Zamek w Krupem
  • Lokalizacja Krupe, 22-302 Siennica Nadolna
BOOK NOW

Ułatwienia

Obostrzenia

Więcej ciekawych miejsc

Pomniki i Rzeźby

Dworek Starościński

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie

Krasnostawski Dom Kultury