Opis

Budynki kościelne mają swoją bogatą przeszłość. Rząd carski odebrał augustianom krasnostawskim ich stary kościół i klasztor, które były fundacją Władysława Jagiełły. Jako rekompensatę wybudowano zakonnikom na peryferiach miasta nowe pomieszczenia mieszkalne wraz z małą świątynią. Parterowy klasztor wymurowano około 1826 r. według projektu Wawrzyńca Ziółkowskiego, a obok postawiono budynek gospodarczy. Natomiast kościół wzniesiono w latach 1837-1839. Dzwonnica przykościelna wg projektu Marconiego, wzniesiona w tym samym czasie co świątynia, runęła w 1993 r. Została odbudowana w roku 1996 i włączona w mury rozbudowanego kościoła.

Augustianie przebywali w nim aż do kasaty zakonu w 1864 roku. Po kasacie zakonu kościół razem z klasztorem oddano początkowo unitom, a po roku 1875 prawosławnym. Użytkowali oni kompleks do 1917 r., kiedy to wrócił do katolików. Świątyni nadano charakter kościoła rektoralnego.

Po zajęciu przez Niemców Krasnegostawu w 1939 r., powołano komendanta miasta, którym został kapitan Wehrmachtu. W budynku klasztornym utworzono jego kwaterę. On podejmował decyzje związane z funkcjonowaniem miasta, gdyż działalność władz miejskich została zawieszona.

W 1948 r. odebrano katolikom klasztor, w którym umieszczono sierociniec (do niedawna dom dziecka). Następnie ulokowano tu Bibliotekę Pedagogiczną i Poradnię Wychowawczo – Zawodową. W 1991 r. budynek został przywrócony kościołowi katolickiemu i zaczął pełnić funkcję plebanii.

Powstanie Parafii miało miejsce 3 kwietnia 1984 r. To właśnie wtedy Biskup Lubelski Bolesław Pylak podpisał dekret erekcyjny, na mocy którego w Dekanacie Krasnostawskim z Parafii św. Franciszka Ksawerego wydzielono nową Parafię p.w. Trójcy Przenajświętszej.

W swej historii augustiański kościółek Trójcy Przenajświętszej był świątynią trzech wyznań: unickiego, prawosławnego i katolickiego.

Informacje

  • Nazwa Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej
  • Lokalizacja Okrzei 38, 22-300 Krasnystaw
BOOK NOW

Ułatwienia

Obostrzenia

Więcej ciekawych miejsc

Pomniki i Rzeźby

Dworek Starościński

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie

Krasnostawski Dom Kultury