Opis

Przed wybuchem I wojny światowej, miejsce gdzie obecnie usytuowany jest budynek Krasnostawskiego Domu Kultury nie było zabudowane. Na pustym placu pod koniec 1915 r. Austriacy urządzili ogrodzony siatką i drutem kolczastym park paliwowy. Obiekt jest doskonale widoczny na austriackim planie Krasnegostawu z 1918 r.

Najprawdopodobniej w 1938 r. na posesji przy ówczesnej ul. Lubelskiej w miejscu zlikwidowanego składu paliw, z inicjatywy Stowarzyszenia Kupców Krasnostawskich, rozpoczęto budowę murowanego piętrowego budynku z przeznaczeniem na siedzibę Klubu Kupca. Budynek posiadał piwnice, a zaprojektowany został przez lubelskiego inżyniera Stanisława Podkowę. Budynek miał bardzo oryginalne kształty, albowiem jego rogi stanowiły okrągłe przeszklone dwie baszty. Z początkiem 1941 r. obiektem zainteresowali się Niemcy, którzy w latach 1941 – 1944 użytkowali go, uprzednio adaptując jego pomieszczenia do składowania różnych materiałów. Okresowo koszarowało w nim także wojsko niemieckie.

Faktycznie pierwszy lokal o zwyczajowej nazwie „Dom Kultury” funkcjonował w Krasnymstawie najprawdopodobniej już od późnej jesieni 1944 r. Poddano go prowizorycznemu remontowi, by stworzyć w nim pomieszczenia dla pracy Referatu Kultury i Sztuki Powiatowej Rady Narodowej w Krasnymstawie utworzonej 14 sierpnia 1944 r.

Wczesną wiosną 1945 r. w „Domu Kultury” powołano do życia Powiatową Bibliotekę Publiczną, której kierowniczką została nauczycielka Maria Kosiarska. W 1947 r. biblioteka posiadała 2547 książek. W lipcu 1970 r. bibliotekę przeniesiono do obszernego i nowoczesnego lokalu na piętrze przy ul. Okrzei 23.

Fakt powołania zarządu na początku 1953 r., należy przyjąć za datę rozpoczęcia pracy Domu Kultury w Krasnymstawie, którego nazwę wkrótce przemianowano na Powiatowy Dom Kultury. Do wyremontowanej placówki przeniesiono także kino.

Przyjęcie placówki pod budżet miasta w 1975 r. skutkowało zmianą jego nazwy na Krasnostawski Dom Kultury. Jego pierwszym dyrektorem (już nie kierownikiem) został Tadeusz Kiciński.

W ramach działalności własnej u schyłku lat siedemdziesiątych w KDK funkcjonowało 17 klubów, zespołów i kół tematycznych zrzeszających w sumie 520 osób. W ciągu roku odbywało się około 200 różnego rodzaju imprez. Coraz bardziej kwitła sztuka ludowa.

Stopniowo rozpoczętą przebudowę wstrzymano z uwagi na stan wojenny. W pierwszych kilkunastu dniach jego trwania w pomieszczeniach KDK skoszarowano funkcjonariuszy ZOMO. Z końcem 1981 r. goście w mundurach zostali wykwaterowani. W tym czasie placówka nie prowadziła działalności albowiem aż do połowy stycznia 1982 r. w większości instytucji życia społecznego była ona zakazana.

W 1983 r. na nowo ruszyły zaplanowane cztery lata wcześniej prace budowlane. Własnym sumptem pracownicy stworzyli pomieszczenie na kawiarenkę, która funkcjonowała niemalże aż do końca lat dziewięćdziesiątych. 18 kwietnia 1985 r. nastąpił kompleksowy odbiór wykonanych prac budowlanych i instalacyjnych pierwszego etapu polegającego na modernizacji obiektu.

1 września 1987 r. doszło  do utworzenia szkoły muzycznej w dobudowanym skrzydle KDK, która początkowo była filią szkoły w Chełmie. Wielkim orędownikiem utworzenia tej placówki był prof. dr hab. Mariusz Dubaj, który został jednym z pierwszych nauczycieli muzyki. Z dniem 1 stycznia 1990 r. krasnostawską filię szkoły muzycznej przemianowano na Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia.

Odnowiony obiekt KDK stwarzał możliwości rozwoju placówki. Wykorzystał je nowy dyrektor Andrzej Leńczuk, z którego inicjatywy w latach 1993 – 1994 doszło do powstania Chóru Krasnostawskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej. W 1991 r. dyrektor Leńczuk zainicjował koncerty „Gloria Vitae” w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego.

Czas i postęp techniczny nieuchronnie dematerializuje wszystko to, co jeszcze do niedawna było piękne i nowoczesne. Tak też było z domem kultury. Wiosną 2011 r. rozpoczął się od dawna oczekiwany kompleksowy remont i modernizacja obiektu KDK. Przedsięwzięcie zaprojektowano z najnowocześniejszymi rozwiązaniami.  Dzięki temu Krasnostawski Dom Kultury po 59 latach od swojego powstania zyskał nowe oblicze, budzące podziw w całym regionie. Wyremontowana i nowoczesna sala widowiskowa oferuje 219 widzom nie tylko najnowszą technologię wyświetlania obrazu w 3D, ale również zaawansowane nagłośnienie i oświetlenie. Do dyspozycji jest też profesjonalna scena teatralna wraz z zapleczem. Oficjalne otwarcie nowego Krasnostawskiego Domu Kultury nastąpiło 9 października 2012 r.

Obecnie w KDK można zobaczyć filmy w najwyższej cyfrowej jakości, obejrzeć spektakle teatralne lub operetki czy wysłuchać koncertów najlepszych polskich artystów. KDK aktualnie prowadzi edukację kulturalną dla wszystkich grup wiekowych – dzieci, młodzieży i dorosłych. Aktualnie jest to ponad 20 różnorodnych form aktywności. Wśród stałych form pracy przewagę mają formy kreatywne, w których uczestnicy mogą doskonalić określone umiejętności twórcze (m.in. taniec ludowy, plastyka, rękodzieło, różne formy muzyczne, zajęcia wokalne czy teatralne) oraz pogłębiać wiedzę z danego zakresu zainteresowań (regionalizm, fotografia, sztuka filmowa). W KDK działają zespoły, koła i kluby. Przy KDK działają również stowarzyszenia. KDK jest organizatorem kilkudziesięciu imprez o zasięgu od lokalnego do ogólnopolskiego, z których największa to Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie”.

Od 2010 roku funkcję Dyrektora Krasnostawskiego Domu Kultury pełni Damian Kozyrski.

www.kultura.krasnystaw.pl

Informacje

  • Nazwa Krasnostawski Dom Kultury
  • Lokalizacja Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw
BOOK NOW

Ułatwienia

Obostrzenia

Więcej ciekawych miejsc

Pomniki i Rzeźby

Dworek Starościński

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie

Krasnostawski Dom Kultury